U bent hier

Over het bestuur

Binnen een schema van aan- en aftreden, wordt door de leden in de jaarvergadering een bestuur gekozen.

De taken van het bestuur zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement en bestaan onder andere uit het uitschrijven van Ledenvergaderingen, uitvoeren van besluiten die in deze vergaderingen genomen worden, het voeren van correspondentie, archiefbeheer en het geldelijk beheer van de vereniging.

Daarnaast participeert het bestuur actief in het overleg met de diverse commissies en uiteraard het overleg met de exploitant.
Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar het Huishoudelijk Reglement.