U bent hier

Over het bestuur

Binnen een schema van aan- en aftreden, wordt door de leden in de jaarvergadering een bestuur gekozen.

De taken van het bestuur zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement en bestaan onder andere uit het uitschrijven van Ledenvergaderingen, uitvoeren van besluiten die in deze vergaderingen genomen worden, het voeren van correspondentie, archiefbeheer en het geldelijk beheer van de vereniging.

Daarnaast participeert het bestuur actief in het overleg met de diverse commissies en uiteraard het overleg met de exploitant.
Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar het Huishoudelijk Reglement.

De taken/aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld:

Wedstrijdcommissie :
Jeugdcommissie : Gerard van Egmond
Regel- & Handicapcommissie : Henk Schaap
Damescommissie : Hennie Beelen
Handicartcommissie : Gerard van Egmond
Herencommissie : Hennie Beelen
Marketing & communicatie : Pieterjan van Dongen
Ledenwerving & Ledenbehoud : Gerard van Egmond

Overleg exploitant en eigenaar : Hennie Beelen & Gerard van Egmond
Externe contacten : Hennie Beelen
Ledenadministratie : Pieterjan van Dongen