U bent hier

Richtlijnen inhoud website

Richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de EGCC site:
  • Van iedere commissie is één of meer leden geautoriseerd m.b.t. toegang tot de  EGCC site.
  • Daar waar meer leden van een commissie autorisatie hebben, blijft de voorzitter van de betreffende commissie verantwoordelijk voor de akties van deze commissie richting de  EGCC site. Deze verantwoordelijke persoon communiceert met de webmaster per email. (Ad de Ruiter - e-mail ruiter.addie@gmail.com)
  • De verzending door een commissie, van een broadcastmail, mail naar een speciale doelgroep, bijvoorbeeld alle ingeschreven personen van een evenement,  geschiedt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van die commissie.
  • Structurele wijzigingen in de site lopen via de communicatiecommissie.
  • Nieuwsbrieven worden geplaatst onder verantwoordelijkheid en op initiatief van het bestuur of voorzitter van een van de commissies
  • De uitvoering en opmaak geschiedt door de webmaster. Verzending verzorgt Ad de Ruiter of de betreffende commissievorrzitter.
  • Het versturen van massmails geschiedt, afhankelijk van het initiatief en/of de boodschap, onder verantwoording van de voorzitter van de betreffende commissie, danwel van het bestuur. Verzending verzorgt Ad de Ruiter of Sybiel Bakker

Sybiel Bakker onze contactpersoon voor AndreeSoft.