U bent hier

Regel en handicapcommissie

De Regel&Handicap Commissie: wie zijn wij en wat doen wij?
Iedere golfclub heeft een zogenaamde Regel&Handicap commissie. Zoals de naam al aangeeft houden de leden van deze commissie zich bezig met de spelregels, en met het behalen en het bijhouden van de officiële handicap. De taken van de R&H-commissie zijn door de NGF bepaald en worden door ons als volgt ingevuld:
 • Het op peil brengen en houden van de regelkennis bij de clubleden.
  Tijdens een aantal clubevenementen zoals Seizoensopening en herfstwedstrijd, zorgt de commissie dat er een aantal regelvragen beantwoord moeten worden. Regelles wordt aangeboden in de vorm van regelavonden en baanlessen. De data staan in het vademecum.
 • Opleiden tot  en afnemen van Theorie examens
  In samenwerking met de pro worden beginnende golfers voorbereid op het theorie examen en worden deze vervolgens afgenomen.
 • Het bijhouden van een handicapregister van alle leden
  Wekelijks worden de Qualifying Kaarten verwerkt, en de resultaten op de website gepubliceerd. Jaarlijks wordt een zogenaamde revisie uitgevoerd waarbij extreme resultaten gecorrigeerd worden.
 • Bewaken van de Qualifying condities van de golfbaan
  Grasvrije bunkers, duidelijke waterhindernisgrenzen, lengte van de holes, tijdelijke GUR, worden door de commissie beoordeeld en zonodig aangepast.
  De leden van de R&H-cie van de Engelenburg Golf & Country Club komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar om de taken te verdelen en te coördineren.