U bent hier

Samenstelling Regel en Handicapcommissie

Taken
De regel- en handicapcommissie (R&H) verzorgt de voorlichting aan de leden over de golfregels, neemt het theoretisch regelexamen af (op afspraak) en is aanspreekpunt voor de registratie van de handicaps. De R&H adviseert andere commissies die in de uitvoering van hun taken een raakvlak hebben met de golfregels.
Leden van de commissie die zijn opgeleid tot referee, treden op als referee bij wedstrijden, waaronder ook de NGF-competitie.

Jan Orie

Voorzitter, algemeen aanspreekpunt

Riky van Vulpen

Handicaps, theorie-examens en baan

Trudy Jonkma

Regels en baan

Hans Mammen

Aanspreekpunt namens het bestuur