U bent hier

Wedstrijdcommissie

Jaarlijks stelt de wedstrijdcommissie het wedstrijdprogramma samen. Tevens is zij belast met het organiseren van de wedstrijden. Zij is The Committee zoals omschreven in de Regels, vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews. De commissie werkt volgens het door de vereniging vastgestelde “Wedstrijdreglement Engelenburg G & CC”.
Het jaarprogramma
Het wedstrijdprogramma wordt weergegeven in het vademecum dat de golfvereniging jaarlijks aan het begin van het jaar voor haar leden uitgeeft. Op overzichtelijke wijze wordt per maand aangegeven welke wedstrijd en activiteit per datum/tijd plaatsvindt. Het vademecum bevat bovendien veel toelichting en informatie die je nodig hebt om optimaal van de geboden golf- en wedstrijdfaciliteiten te genieten. De commissie organiseert ook de clubkampioenschappen matchplay en strokeplay en de competitie speler/speelster van het jaar.