U bent hier

Baanregelement

BAANREGLEMENT

TOEGANG EN OPENINGSTIJDEN

1. Toegang golfbaan
1. De golfbaan is toegankelijk voor:
• houders van een speelrechtovereenkomst, eventueel lid van de vereniging
Engelenburg Golf en Countryclub;
• greenfeespelers en bezoekers van de golfschool/clinics, volgens de
voorwaarden opgesteld door de exploitant, alsmede andere door de
exploitant aan te wijzen speelgerechtigden;
• functionarissen van de Nederlandse Golf Federatie die daartoe zijn
aangewezen door het bestuur van de NGF;
• door de exploitant aangewezen functionarissen en hun genodigden.

2. Speelvaardigheid als toegangseis
1. Greenfeespelers en/of genodigden dienen minimaal in het bezit te zijn van
een geldig golfvaardigheidsbewijs (GVB), uitgegeven door de NGF of een
zusterfederatie.
2. Daarnaast mogen spelers met een baanpermissie van de golfbaan Kasteel
Engelenburg onder bepaalde voorwaarden zelfstandig de baan bespelen.

3. Openingstijden
1. De golfbaan is open:
• Zomer: van 07.00 uur tot zonsondergang.
• Winter: van 08.00 uur tot zonsondergang.
2. Voor eventueel afwijkende openingstijden van de golfbaan, driving range
en accommodaties raadplege men het mededelingenbord in het clubhuis,
bij de balie of de internetpagina.
3. De baan kan door de exploitant geheel of gedeeltelijk worden gesloten in
verband met onder andere
• weers- of terreinomstandigheden;
• wedstrijden, evenementen of gebruik door derden
Exploitant en vereniging zullen tijdig de gereserveerde tijden voor
bedrijvendagen, wedstrijden e.d. bekend maken.

IN DE BAAN
4. Procedure afslaan, starttijden en aanwezigheid
1. Verenigingsleden en greenfeespelers dienen te allen tijde bij de receptie of
via internet een starttijd te reserveren. In de winter periode kan de
exploitant besluiten om geen starttijden te reserveren waarbij spelers
kunnen afslaan op basis van het “wie eerst komt wie eerst maalt” principe.
2. Reserveringen kunnen maximaal 14 dagen van te voren geschieden.
3. Uitsluitend businessclubleden en hotelgasten kunnen maximaal 30 dagen
van te voren een starttijd reserveren.
4. Starttijden die 60 minuten tevoren nog niet zijn gereserveerd, kunnen ook
zonder voorafgaande reservering door eenieder worden geboekt.
5. De directeur van Kasteel Engelenburg, of een namens hem optredende
persoon, kan bij drukte bepalen dat drie- of vierballen verplicht zijn, in
welk geval tweeballen geen “standing” zullen hebben.
6. Iedere speler moet zich persoonlijk minimaal 20 minuten voor de
gereserveerde starttijd bij de receptie melden en zich aldaar legitimeren
door middel van een speelrecht- c.q. GVB kaart om een startbewijs c.q.
greenfeekaart te verkrijgen.
7. Spelers moeten minimaal 10 minuten voor de gereserveerde starttijd op de
afslagplaats aanwezig zijn.
8. Wie zich niet tijdig meldt bij de receptie of afslagplaats verliest het recht
om op de gereserveerde starttijd af te slaan.
9. Bij 3 maal niet tijdig verschijnen op de gereserveerde starttijd volgt een
sanctie.

5. Zorg voor de baan
Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen.
Dit houdt onder meer in:
• pitchmarks op de greens herstellen (iedere speler dient een pitchfork bij
• zich te hebben);
• bunkers betreden en verlaten aan de lage kant;
• bunkers aanharken en harken terugleggen volgen de voorschiften;
• uitgeslagen plaggen op de fairway en in de rough terugleggen en
• aandrukken;
• draagtassen en karren ruim buiten de greens neerleggen/neerzetten
• aangegeven loop – en rijroutes volgen (witte lijnen);
• overige door de exploitant aangegeven regels in acht te nemen,
• bijvoorbeeld ten aanzien van waterhindernissen, paden en jonge
• beplanting;
• Sigarettenpeuken/sigarenpeuken en afval dient te worden gedeponeerd in
• de aangebrachte afval(as)bakken.

6. Aanwijzingen en controle
1. Speelrecht- en greenfee kaarten dienen duidelijk zichtbaar te worden
bevestigd aan de golfuitrusting.
2. Alle spelers en gebruikers van de golfbaan en de accommodaties dienen
controle op de geldigheid van speelrechtkaarten, baanpermissies en
greenfeekaarten onverwijld toe te staan.
3. De controle geschiedt door de directie van Kasteel Engelenburg, de
marshalls van de golfbaan of andere gedelegeerden.
4. Aanwijzingen door of namens de directie ten aanzien van het gebruik van
de baan, snelheid van spelen, doorlaten van spelers en het naleven van het
baanregelement in algemene zin, dienen onverwijld te worden opgevolgd.

7. Jurisdictie op de afslagplaats
1. De jurisdictie op de afslagplaats (doorgaans de eerste tee) berust bij de
directie of een namens hem optredende persoon (marshall).
2. Tijdens wedstrijden die onder verantwoordelijkheid van de
wedstrijdcommissie plaatsvinden, berust de jurisdictie bij de
wedstrijdcommissie.

8. Route
1. De afslag geschiedt als regel van de eerste tee.
2. Spelers en bezoekers dienen uit veiligheidsoverwegingen de officiële
routeaanduidingen strikt te volgen.
3. Gebruikers van buggy’s en golfcarts dienen zoveel mogelijk de
aangegeven rijroutes en/of paden te volgen.

9. Spelsnelheid
1. De maximum speeltijd over 18 holes is voor een tweebal circa 3 uur 40
minuten, voor een driebal 4 uur en voor een vierbal 4 uur 20 minuten.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de speler met de laagste handicap in de
groep, om zeker te stellen dat deze norm wordt aangehouden. Hierbij zij
benadrukt dat het een maximumnorm betreft.
3. Indien u achterop raakt op de flight voor u, is het gewenst de speelsnelheid
te verhogen, ook als u binnen de hierboven aangegeven norm rondgaat.
4. Indien u één hole op de flight voor u bent achter geraakt, bent u verplicht
de flight na u door te laten.

10. Baanpersoneel en professionals
1. Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van werkzaamheden altijd
voorrang op de spelers in de baan.
2. Spelers wachten op een teken voordat zij hun spel in de richting van het
personeel voortzetten.
3. Lesgevende professionals met hun leerlingen hebben uitsluitend op
oefengreens en in oefenbunkers voorrang op andere spelers.

11. Golfcarts, buggy’s en dergelijke
1. Het is verboden met golfcarts, buggy’s en dergelijke te rijden over
afslagplaatsen en greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens, aprons,
beplante vakken en dergelijke.
2. Bij het kasteel dient men de golfcarts en buggy’s te parkeren op de daartoe
speciaal gereserveerde plaatsen.

DRIVING RANGE
12. Driving-range, oefengreens en oefenbunkers
1. Op de driving-range dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven
afslagplaats.
2. Op de driving-range dient eenieder de concentratie van anderen te
respecteren.
3. De driving-rangeballen zijn eigendom van de golfbaan.
4. De instructies van de golfprofessionals dienen onverwijld te worden
opgevolgd.
5. Het rapen van ballen op de driving-range is verboden.
6. Na gebruik van ballen rond/op oefengreens en bunkers dient men deze
ballen weer mee te nemen.
7. Men dient oefenbunkers na gebruik weer netjes aan te harken.

ALGEMEEN

13. Etiquette- en golfregels
1. Iedere speler op de golfbaan is gehouden aan de etiquette- en golfregels die
door de NGF worden gehanteerd.
2. Alle amateurwedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals
vastgesteld door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, in
aanmerking nemende de Local Rules zoals van kracht op golfbaan Kasteel
Engelenburg.
3. Het gebruik en het stand-by hebben van mogelijk storende apparaten -zoals
mobiele telefoons- is niet toegestaan op de golfbaan, de oefenfaciliteiten en
in het clubhuis.

14. Kleding
1. Bezoekers en spelers zijn gekleed volgens de algemene normen van
beschaving en mode bij het golfspel.
2. In de baan zijn joggingpakken, trainingsbroeken, topjes, korte broeken,
aanstootgevende- en felgekleurde kleding zijn verboden. Bermuda’s op
knielengte zijn toegestaan. Op het golfterras en in de golfbar zijn spelers
niet verplicht om zich om te kleden. Echter in de Engelenburg Bar en de
lounge op de beletage zijn golfschoenen niet toegestaan. In het restaurant
en de dinersalons wordt het dragen van golfkleding niet op prijs gesteld.

15. Golfuitrusting
1. De spelers mogen uitsluitend gebruik maken van golfstokken die zijn
goedgekeurd door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.
2. Het gebruik van oefenballen (driving-rangeballen) in de baan is verboden.
3. Het is niet toegestaan dat meerdere spelers samen gebruik maken van één
uitrusting of golftas.
4. Elke bespeler van de baan dient golfschoenen of – laarzen te dragen,
voorzien van soft spikes van voldoende lengte of voorzien van rubber
noppen met voldoende profiel. Alle andere soorten sportschoenen zijn niet
geoorloofd.

16. Kinderen en huisdieren
1. Kinderen tot en met 8 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding toegang
tot het complex.
2. Het betreden van het complex met huisdieren is niet toegestaan, evenmin
het achterlaten van huisdieren in auto’s op het parkeerterrein.
AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
17. Aansprakelijkheid
1. Het gebruik van de golfbaan en/of de accommodaties is volledig voor
eigen risico.
2. De eigenaar, exploitant, noch vereniging, personeel en/of bestuursleden en
commissieleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies
en/of schade in welke vorm dan ook.

18. Toegebrachte schade
1. Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan, en/of in huur van, en/of
anderszins in gebruik van de vereniging en/of de golfbaan en/of
golfprofessionals worden beschadigd door de gebruiker, is deze gehouden
de toegebrachte schade te vergoeden.

19. Kennis van het baanreglement
2. Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te
passen.