U bent hier

Informatie nieuwe leden

Welkom bij onze golfclub!

Allereerst willen we u van harte welkom heten bij onze club. Wij zijn blij met uw komst en hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen. Zoals u wellicht weet is er op onze baan sprake van een baanexploitant en los daarvan een golfclub. Onze club wordt gekenmerkt door een ongedwongen en gezellige informele sfeer.

Indien u dat wenst kunt u om een mentor vragen bij om u wegwijs te maken op de baan etc. U krijgt van de exploitant korting voor introducés. In Kasteel Landgoed  Engelenburg kunt u als clublid consumptiekaarten kopen aan de receptie ad € 25. U kunt hiermee uw consumpties afrekenen met korting op de geldende tarieven.

Enkele malen per jaar is er een bijeenkomst voor nieuwe leden om kennis te maken met bestuur en commissies.

De Regel&Handicapcommissie organiseert regelavonden en “regels in de baan” bijeenkomsten, deze zijn niet alleen voor mensen die hun GVB nog moeten halen, maar ook voor alle andere leden om hun kennis op te frissen. Tevens neemt deze commissie het GVB-examen, zowel theorie als praktijk, kosteloos af.

Op dinsdag is er altijd de damesochtend en op woensdagmiddag de herenmiddag.

Er worden door het jaar heen veel wedstrijden georganiseerd. Bij nieuwe leden of leden met net GVB of baanpermissie bestaat er vaak enige schroom om hier aan mee te doen omdat men denkt niet goed genoeg te spelen. Door het handicap-systeem is die schroom absoluut niet nodig en kan iedereen met elkaar spelen. Hoofdzaak is bij de wedstrijden de gezelligheid en iedereen is een keer begonnen en zal dus begrip opbrengen voor de nieuwe beginners. Laat u vooral niet afschrikken!  Wedstrijden klinkt zeer serieus maar zie het meer als gezellige onderlinge partijtjes golf!

Via internet op onze eigen site kunt u zich inschrijven voor de wedstrijden op www.engelenburggcc.nl.

Op de homepagina kunt u op het activiteitenschema zien welke wedstrijden er het hele jaar zijn. Dat kunt u overigens ook terugvinden in het vademecum.

Dit vademecum kunt u verkrijgen bij de golfbalie.
Achter de wedstrijden staat vermeld welke handicap vereist is . Indien u een hogere handicap heeft kunt u toch meedoen maar dan met de vermelde handicap.

Nog van belang is ook om te weten dat u zich volgens het wedstrijdreglement minimaal een half uur voor uw starttijd dient te melden bij de wedstrijdcommissie.

Op de site van de golfbaan  http://www.golfbaanengelenburg.nl kunt u verder informatie over de golfbaan vinden ( onder” baaninformatie” bijvoorbeeld of de baan geopend is etc.)

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met bestuurs- en commissieleden.

Wij hopen u regelmatig tegen te komen op de baan en bij onze clubactiviteiten !