U bent hier

Sportiefbeleid / Lesaanbod

Primaire tabs


Sinds 2020 is er een geweldige aanwas van het aantal golfers, grotendeels veroorzaakt door corona en de maatregelen die daarvan het gevolg waren. Er was meer vrije tijd en buiten zijn en bewegen blijkt veel voldoening te geven. Om de groei van het aantal leden in goede banen te leiden is het noodzakelijk om na te denken over hoe nieuwe leden te integreren in de club, maar ook hoe leden in de toekomst kunnen worden behouden. De NGF heeft met het uitgeven van een document “Sportief beleid” de eerste aanzet gegeven. De basis van dit beleid is dat golfbeleving centraal wordt gesteld in het sportieve programma van de club.

Sportief beleid gaat over de sportieve ambitie die iedere golfer heeft. Een goed sportief beleid zorgt voor succesbeleving en plezier waardoor een golfer langer verbonden blijft aan de sport en meer gaat spelen. Uit de ledenstatistieken van de NGF blijkt namelijk dat golfers met handicap 28 of lager de sport nog maar zelden verlaten. Om die reden heeft de NGF sportief beleid tot een van haar speerpunten gemaakt en ondersteunt ze golfclubs en -banen zeer intensief in hun ontwikkeling daarbij.

Engelenburg Golf- en Country Club (EGCC) zal de komende jaren aan haar sportieve beleid verder inhoud geven. Als eerste stap willen wij al onze leden, zowel de hoge als de lage handicappers, meer naar de oefenfaciliteiten, de golfbaan en de pro proberen te krijgen. Dat doen we met het aanbieden van een lesprogramma op 3 niveaus tegen een gereduceerd tarief.

Samengevat:
Trainingspakket: Trainen op 3 niveaus in een groep van 4-6 personen, in 6 groepslessen van 1 uur of 4 lessen van 1,5 uur 
Periode:              Van mei tot en met november 2022
Kosten:                € 80 per persoon
Aanmelden:         Vanaf 1 april individueel of per groep via een e-mail naar hdmammen@kpnmail.nl

Opzet  “Pyramide trainingsprogramma”
Onze pro biedt een pakket van trainingen aan op 3 niveaus:
  • niveau 1: voor golfstarters en beginnende golfers (HCP 40 en hoger),
  • niveau 2: voor de recreatieve golfers (HCP 25-40)
  • niveau 3: voor NGF team niveau en betere golfers (HCP 25 en lager).
Door te werken in 3 niveaus kunnen de golftrainingen op ongeveer hetzelfde niveau van lesstof worden gegeven. Dit is een uitgangspunt, maar hier kan van worden afgeweken bij aanmelding als groep (bijvoorbeeld een vriendengroep met meer uiteenlopende handicaps).

Uit de resultaten van golfclubs die een dergelijk “Pyramide trainingsprogramma” hebben geïntroduceerd blijkt dat door leden onder leiding van de pro in groepsverband te laten trainen:de gemiddelde HCP van de leden naar beneden gaat;
door de lagere HCP van de leden en frequent trainen van de verschillende slagen men meer plezier krijgt en houdt in de golfsport;
de (nieuwe) leden meer gaan meedoen met de wedstrijden (drempel wordt verlaagd);
door in een groep te trainen de groepsleden ook meer gaan afspreken om samen te golfen;
de integratie van nieuwe leden soepeler gaat verlopen; 
en betere voorwaarden worden geschapen om de leden te behouden voor de club.Bovenstaande zijn de conclusies van golfclub De Dommel, die door de NGF zijn onderschreven. Resultaat was dat na 4 jaar 400 van de 700+ leden van De Dommel meedoen met het programma van de club en de pro's.


Kosten
Door sponsering van onze pro Wytse Esveld en EGCC kost het totale lessenpakket per persoon slechts € 80. Dit bedrag moet vooruit worden betaald door overboeking naar de bankrekening van Engelenburg Golf- en Country Club, met nummer NL38 RABO 0316 1764 00.

Periode
De lessen vinden plaats in meii tot en met november 2022. 

Trainingsdagen
Trainingen vinden zoveel als mogelijk plaats op donderdag. Afhankelijk van de agenda van de pro kan er ook op vrijdag, woensdagmorgen of op dinsdag worden afgesproken. Voor werkende leden is het ook mogelijk om in de zomermaanden in de avonduren op donderdag lessen te plannen.Organisatie van de lessen

De inhoud van de trainingen wordt per niveau (of per groep) vastgesteld door de pro.
Indeling van leden die zich individueel hebben aangemeld wordt gedaan door de pro en Sportcommissaris. Leden kunnen zich echter ook als groep aanmelden (denk aan de Golfstart 2 groepen die door willen, een competitieteam of een vriendengroep).
Voor elke groep wordt een 'captain' aangesteld. Het wordt aanbevolen dat de groep een chat account aanmaakt (Whatsapp / Signal). De pro maakt met de captain afspraken voor de lesdata.Dus vorm snel een groepje van 4 of 6 personen, benoem een “captain” en meld je aan bij de Sportcommissaris (hdmammen@kpnmail.nl). Speel je al wekelijks in een groepje? Meld je groep dan ook aan: Samen spelen, samen trainen. Nog geen groepje gevonden? Je kunt je ook individueel aanmelden.

Door deelname aan dit programma ga je al snel (nog) beter en met nog meer plezier golfen, leer je andere leden beter kennen en draag je mede zorg voor een sterke en goed functionerende golfclub. zondag 06 juni 2021, 00:00